Przetwarzanie danych osobowych w sklepie

 1. Sklep zbiera dane użytkowników jedynie w przypadku składania zamówienia. Dane obejmują tylko te konieczne do należytego wykonania zamówienia, takie jak:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szymon Makowski Primas Studio z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sandomierskiej 31/12, 85-830 Bydgoszcz, posiadającą numer NIP 9532784403 oraz numer REGON 389447142.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się za pośrednictwem instagrama: @depth.space

Ochrona danych osobowych

 1. Połączenie ze sklepem jest szyfrowane.
 2. Wszelkie udostępnione nam dane przechowywane są na serwerze zabezpieczonym przed dostępem zdalnym i fizycznym przez osoby nieupoważnione.
 3. Dostęp do danych osobowych moją tylko pracownicy odpowiedzialni za realizacje zamówienia i są zobowiązani do ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.
 2. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

 1. Użytkownik ma prawo do dostepu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt przez instagrama: @depth.space

By clicking "OK", you consent to the storage of cookies on your device in order to improve the operation of the website, analyze the use of the website and better match the marketing content.