darmowa dostawa od 300zł/free delivery above $200

CART

Cart is empty

Privacy policy

Przetwarzanie danych osobowych na portalu kupdepth.pl

 1. Sklep zbiera dane użytkowników jedynie w przypadku składania zamówienia. Dane obejmują tylko te konieczne do należytego wykonania zamówienia, takie jak:
 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Adres dostawy
 • Numer telefonu

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Szymon Makowski Primas Studio z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Sandomierskiej 31/12, 85-830 Bydgoszcz, posiadającą numer NIP 9532784403 oraz numer REGON 389447142.
 2. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych odbywa się za pośrednictwem instagrama: @depth.space

Ochrona danych osobowych

 1. Połączenie ze sklepem jest szyfrowane.
 2. Wszelkie udostępnione nam dane przechowywane są na serwerze zabezpieczonym przed dostępem zdalnym i fizycznym przez osoby nieupoważnione.
 3. Dostęp do danych osobowych moją tylko pracownicy odpowiedzialni za realizacje zamówienia i są zobowiązani do ścisłej poufności, a w przypadku niewypełnienia tych zobowiązań mogą ponieść konsekwencje, łącznie z zakończeniem współpracy.

Udostępnianie danych osobowych

 1. Administrator nie przekazuje bez podstawy prawnej (nie sprzedaje i w żaden sposób nie użycza) zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim.
 2. Dane, jakie Administrator może ujawnić współpracującym z nim podmiotom, mają charakter ogólnych zestawień statystycznych niepozwalających na identyfikację.

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania i usunięcia

 1. Użytkownik ma prawo do dostepu, modyfikacji oraz usunięcia swoich danych osobowych.
 2. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt przez instagrama: @depth.space